Light/Dark
Vũ Khí Tối Thượng Phần 2 - Lethal Weapon Season 2
Vũ Khí Tối Thượng Phần 2 - Lethal Weapon Season 2

Vũ Khí Tối Thượng Phần 2

Lethal Weapon Season 2 (2017)
Nội dung phim Vũ Khí Tối Thượng Phần 2:

Vũ Khí Tối Thượng Phần 2​, Lethal Weapon Season 2 Murtaugh đi theo Riggs đến thành phố Mexico, nơi mà ông đang lên kế hoạch trả thù cho cái chết của vợ mình và kết thúc Tito Flores một lần và mãi mãi. Một lần trở lại Mỹ, họ có một vài người để trả lời trong suốt cuộc điều tra đang diễn ra xung quanh Flores, bao gồm cả gia đình Murtaugh. Trong khi đó, Avery được thẩm vấn Nội vụ về tính toàn vẹn của bộ phận.

Bình Luận Phim

Loading...