Light/Dark
Ưu Tuyệt Thần Thám - The Enforcer's Experience
Ưu Tuyệt Thần Thám - The Enforcer's Experience

Ưu Tuyệt Thần Thám

The Enforcer's Experience (1990)
3.7 (3 Votes)
Nội dung phim Ưu Tuyệt Thần Thám:

Cao Văn Biêu (Thiệu Trọng Hành) và Hán Xuyên (Trương Triệu Huy), họ thường xuyên xảy ra xung đột do phạm vị làm việc rất gần và lại chồng chéo lên nhau. Cuộc thi thăng cấp sắp được diễn ra, vì thế Hán Xuyên làm việc rất tích cực, anh hối thúc cấp dưới ngày đêm phá án để lập được nhiều công trạng, trong khi Văn Biêu với tính cách hào phóng không hề để ý tới việc thi cử khiến vợ anh Kay Shan (Đặng Tụy Văn) rất lo lắng cho tương lai của chồng.

Bình Luận Phim

Loading...