Light/Dark
Tú Lệ Giang Sơn - Singing All Along
Tú Lệ Giang Sơn - Singing All Along

Tú Lệ Giang Sơn

Singing All Along (2016)
0 (0 Votes)
Nội dung phim Tú Lệ Giang Sơn:

Tú Lệ Giang Sơn, Singing All Along nói về thời tân triều, Lưu Tú xin vào Thái Học ở Trường An, quen biết được các thiếu nên kiệt xuất như Đặng Vũ, Lưu Huyền, Phùng Dị và Âm Lệ Hoa. Vài năm sau đó, triều đình mới ngang tàn bạo ngược, thiên hạ hỗn loạn. Lưu Tú theo huynh trưởng là Lưu Diễn tổ chức khởi nghĩa vũ trang, Âm Lệ Hoa cải trang thành Âm Kích, tùy tùng đi theo. Từ khởi nghĩa Xuân Lăng đến trận chiến Côn Dương, Lưu Tú cùng các huynh đệ đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, cùng nhau tác chiến, sa trường đẫm máu...

Tags:

Bình Luận Phim

Loading...