Light/Dark
Trong Vòng Khói Lửa - Into the Flames
Trong Vòng Khói Lửa - Into the Flames

Trong Vòng Khói Lửa

Into the Flames (2014)
Nội dung phim Trong Vòng Khói Lửa:

Trong Vòng Khói Lửa Một câu chuyện của con người về tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh trong số những người tạo ra thành công vượt qua nỗi thất vọng và nghèo đói sau thời kỳ thuộc địa và chiến tranh Triều Tiên . Câu chuyện này được dựa trên cuộc đời của cố Park Tae-joon là người sáng lập và là chủ tịch danh dự của POSCO .

Into the Flames được chiếu từ 18/4 đến 21/6/2014.

Bình Luận Phim

Loading...