Light/Dark
Tôi Là Lính Đặc Chủng 4: Phích Lịch Hỏa - Thunderbolt of Fire
Tôi Là Lính Đặc Chủng 4: Phích Lịch Hỏa - Thunderbolt of Fire

Tôi Là Lính Đặc Chủng 4: Phích Lịch Hỏa

Thunderbolt of Fire (2016)
3.8 (69 Votes)
Nội dung phim Tôi Là Lính Đặc Chủng 4: Phích Lịch Hỏa:

Tôi Là Lính Đặc Chủng 4: Phích Lịch Hỏa phim tiếp tục phần mới khi Cao Thắng Hàn biệt danh nanh soi nhận được nhiệm vụ mới là điều đến Lục Hàng để thành lập và huấn luyện một phân đội chiến đấu đặc biệt, biệt hiệu là “Lửa Sấm Sét”. Cao Thắng Hàn dẫn theo một giáo quan bí mật lên đường, trên đường luôn gặp rất nhiều rắc rối với Vương Tinh mới đến được Lục Hàng, nhưng không ngờ lại gặp bạn chiến đấu cũ Thôi Hoa Thuận và người yêu cũ Tăng Tử Mạch. Tăng Tử Mạch là một quân y, nên cũng tham gia tập huận, cô biết rõ ý nghĩa của việc thành lập “Lửa Sấm Sét”. Trải qua rất nhiều thử thách khó khăn, phân đội “Lửa Sấm Sét” chính thức được thành lập.

Bình Luận Phim

Loading...