Light/Dark
Sóng Gió Chính Trường Phần 3 - House Of Cards Season 3
Sóng Gió Chính Trường Phần 3 - House Of Cards Season 3

Sóng Gió Chính Trường Phần 3

House Of Cards Season 3 (2015)
Nội dung phim Sóng Gió Chính Trường Phần 3:

Sóng Gió Chính Trường Phần 3 là cuộc tranh dành quyền lực của các thành viên nội các của ông bao gồm cả Tổng thống Hoa Kỳ chính mình. Dashing, xảo quyệt, có phương pháp và luẩn quẩn, Frank Underwood cùng với vợ nhưng không rõ ràng đều lôi cuốn của mình, Claire đi Washington của cơn bão thông qua leo lên bậc thang thứ bậc quyền lực trong giải trí Mỹ hóa của series BBC cùng tên. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Sóng Gió Chính Trường Phần 3

Sóng Gió Chính Trường Phần 3

Sóng Gió Chính Trường Phần 3

Sóng Gió Chính Trường Phần 3

Sóng Gió Chính Trường Phần 3

Bình Luận Phim

Loading...