Light/Dark
Siêu Trộm Hoàng Cung - The Grand Heist
Siêu Trộm Hoàng Cung - The Grand Heist

Siêu Trộm Hoàng Cung

The Grand Heist (2012)
2.7 (3 Votes)
Nội dung phim Siêu Trộm Hoàng Cung:

Câu chuyện diễn ra vào cuối thế kỷ thứ 18 của triều đại Joseon (1392-1910), trong những năm cuối cùng của vua Yeongjo triều đại. Băng là một mặt hàng có giá trị hơn vàng. Khối của nó được thu hoạch từ các con sông đóng băng trong mùa đông, đưa vào lưu trữ của hoàng gia và phân phối hoặc bán quanh năm cho tiêu dùng nói chung. Khi quan chức tham nhũng âm mưu để tạo thành một độc quyền và sửa chữa giá của nó, một nhóm 11 chuyên gia được thành lập để ngăn chặn chương trình này -. Và để làm điều đó thì phải làm cho tất cả các khối đá của hoàng gia trong năm phòng lưu trữ biến mất trong một đêm

Bình Luận Phim

Loading...