Light/Dark
Siêu Nhiên Phần 9 - Supernatural Season 9
Siêu Nhiên Phần 9 - Supernatural Season 9

Siêu Nhiên Phần 9

Supernatural Season 9 (2013)
5 (1 Votes)
Nội dung phim Siêu Nhiên Phần 9:

Phim Siêu Nhiên Phần 9 - Supernatural Season 9 trong phần tiếp theo này Sam đã thất bại và Dean lúc này cần phải tìm cách để đến nơi mà Sam đang ẩn náu để giải thoát giúp Sam. Trong trao đổi, Dean đồng ý nợ thiên thần mà một ưu. Tuy nhiên, yêu cầu của mình được trả lời bởi nhiều thiên thần tức giận người muốn giết ông. Trong khi đó, Castiel phải đấu tranh để tồn tại mà không có quyền hạn của mình.

Bình Luận Phim

Loading...