Light/Dark
Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman
Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman

Nữ Thần Chiến Binh

Wonder Woman (2017)
3.6 (8 Votes)
Nội dung phim Nữ Thần Chiến Binh:

Nữ Thần Chiến Binh, Wonder Woman một bộ phim mới của Marvel xoay quanh về Diana Prince lần này Avengers sẽ mời cô vào nhóm. Phim là câu chuyện về cô trước khi cô tham gia cuộc chiến của của Supper Man và Bat Man. Tại một quốc đảo nhỏ trong một lần tình cờ cô đã cứu được một người đàn ông gặp nạn ngoài biển. Vì muốn khám phá thế giới been ngoài nên đã đi với người đàn ông ngoài quốc đó và rồi cô đã bị cuốn vào cuộc chiến của những tên phát xít đức....

Nữ Siêu Nhân, Wonder Woman

Nữ Siêu Nhân, Wonder Woman

Nữ Siêu Nhân, Wonder Woman

Bình Luận Phim

Loading...