Light/Dark
Nhà nghỉ Bates Phần 3 - Bates Motel Season 3
Nhà nghỉ Bates Phần 3 - Bates Motel Season 3

Nhà nghỉ Bates Phần 3

Bates Motel Season 3 (2015)
5 (2 Votes)
Nội dung phim Nhà nghỉ Bates Phần 3:

Nhà nghỉ Bates Phần 3 là câu chuyện mùa hè đã qua và đó là thời gian cho Norman để trở lại trường học. Ông làm như vậy miễn cưỡng và khăng khăng của Norma nhưng một ảo giác trong nhà ăn của trường gửi anh chạy về nhà. Norma quyết định nó sẽ là tốt nhất cho anh ta để được về nhà dạy học và như vậy làm cho anh ta quản lý nhà trọ.

Nhà nghỉ Bates Phần 3

 

Norman và Emma đồng ý rằng chúng ta nên hẹn. Norma trong khi đó biết được rằng mẹ cô đã qua đời. Cô cố gắng để duy trì một mặt tiền thoáng mát và nói với các luật sư, cô muốn gì để làm với bất động của mẹ cô. Anh trai của cô Caleb vẫn còn xung quanh và ông cố gắng để cung cấp cho một số tiền để Dylan là người ra khỏi một công việc bây giờ là DEA đã tắt op trồng.

Nhà nghỉ Bates Phần 3

Nhà nghỉ Bates Phần 3

Một cô gái gọi sexy, Annika Johnson, kiểm tra vào nhà nghỉ và Norman hạnh phúc mang đến cho cô ấy như thế nào để có được đến bên cô ấy đang làm việc trong đêm đó.

Bình Luận Phim

Loading...