Light/Dark
Người Hùng Tia Chớp Phần 1 - The Flash Season 1
Người Hùng Tia Chớp Phần 1 - The Flash Season 1

Người Hùng Tia Chớp Phần 1

The Flash Season 1 (2014)
Nội dung phim Người Hùng Tia Chớp Phần 1:

Người Hùng Tia Chớp Phần 1, The Flash Season 1 trong một lần tại Starling City, Barry đã vô tình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ phòng thí nghiệm của S.T.A.R khiến anh bị bất tỉnh nhiều ngày trong bệnh viện. Khi tỉnh dậy, anh ta đã phát hiện ra rằng mình có khả năng đặc biệt đó là tăng tốc độ cơ thể và di chuyển siêu nhanh. Kể từ đây, huyền thoại về người anh hùng Flash bắt đầu.h dậy, anh ta đã phát hiện ra rằng mình có khả năng đặc biệt đó là tăng tốc độ cơ thể và di chuyển siêu nhanh. Kể từ đây, huyền thoại về người anh hùng Flash bắt đầu.

Người Hùng Tia Chớp

Người Hùng Tia Chớp

Người Hùng Tia Chớp

Bình Luận Phim

Loading...