Light/Dark
Người Đàn Ông Trên Gờ Tường - Man On A Ledge
Người Đàn Ông Trên Gờ Tường - Man On A Ledge

Người Đàn Ông Trên Gờ Tường

Man On A Ledge (2012)
Nội dung phim Người Đàn Ông Trên Gờ Tường:

Người Đàn Ông Trên Gờ Tường nói về Nick Cassidy vào đăng ký phòng Khách sạn Roosevelt với một tên giả: Walker, đi vào phòng khách sạn của mình trên tầng 21, và trèo qua cửa sổ đứng trên gờ của bức tường cao bên ngoài phòng ở, dường như đã sẵn sàng để nhảy lầu. Đám đông bên dưới gọi cảnh sát, với Dante Marcus đang giữ trật tự đám đông, trong khi Jack Dougherty cố gắng nói chuyện với Nick. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy vẫn còn một sự việc ngầm đang xảy ra mời các bạn xem tiếp sẽ rõ.

Người Đàn Ông Trên Gờ Tường

Người Đàn Ông Trên Gờ Tường

Người Đàn Ông Trên Gờ Tường

Bình Luận Phim

Loading...