Light/Dark
Na Tra Hàng Yêu Ký - Heroic Journey of Nezha
Na Tra Hàng Yêu Ký - Heroic Journey of Nezha

Na Tra Hàng Yêu Ký

Heroic Journey of Nezha (2020)

Nội dung phim: Na Tra Hàng Yêu Ký:

Bộ phim kể về hành trinh Na Tra, con trai của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh và người bạn thân thiết của mình là Tiểu Long Nữ, tiểu công chúa Đông Hải hàng yêu phục ma bảo vệ nhân gian.

Tags:

Bình Luận Phim

Loading...