Light/Dark
Không Thể Tưởng Tượng - Unthinkable
Không Thể Tưởng Tượng - Unthinkable

Không Thể Tưởng Tượng

Unthinkable (2010)
0 (0 Votes)
Nội dung phim Không Thể Tưởng Tượng:

Phim Không Thể Tưởng Tượng - Một nơi nào đó ở Hoa Kỳ, ba vũ khí hạt nhân sắp phát nổ. Trẻ (Michael Sheen) đã ẩn các thiết bị và các cơ quan lãnh đạo của Brody nhân viên FBI (Carrie-Anne Moss) với sự giúp đỡ của H (Samuel L. Jackson), một chuyên gia xét hỏi, phải tìm thấy chúng trước khi hết giờ. Làm thế nào đến nay họ sẽ đi để có được những thông tin mà họ cần và họ sẽ làm việc không thể tưởng tượng?

Bình Luận Phim

Loading...