Light/Dark
Hôn Lên Mạch Đất - Kiss The Ground
Hôn Lên Mạch Đất - Kiss The Ground

Hôn Lên Mạch Đất

Kiss The Ground (2020)
Nội dung phim Hôn Lên Mạch Đất:

Một nhóm các nhà hoạt động cách mạng, nhà khoa học, nông dân và chính trị gia hợp tác với nhau trong phong trào toàn cầu "Nông nghiệp tái sinh" có thể cân bằng khí hậu của chúng ta, bổ sung nguồn cung cấp nước khổng lồ và cung cấp cho thế giới.

Tags:

Bình Luận Phim

Loading...