Light/Dark
Hố Sâu Đói Khát - The Platform
Hố Sâu Đói Khát - The Platform

Hố Sâu Đói Khát

The Platform (2019)

Nội dung phim: Hố Sâu Đói Khát:

Khi tù nhân tầng trên tham lam ăn hết đồ ngon, những kẻ tầng dưới chỉ còn một chút cơm thừa canh cạn. Vậy phải làm sao để ai cũng đủ đồ ăn? Hắn sẽ ra tay hành động.

Bình Luận Phim

Loading...