Light/Dark
Đứa Con Thứ 7 - Seventh Son
Đứa Con Thứ 7 - Seventh Son

Đứa Con Thứ 7

Seventh Son (2015)
3.6 (40 Votes)
Nội dung phim Đứa Con Thứ 7:

Seventh Son kể về John Gregory, một người con trai thứ bảy của một con trai thứ bảy và cũng là ma quỉ địa phương, đã bảo vệ đất nước của mình từ phù thủy, boggarts, quỷ và tất cả những thứ mà đi bump trong đêm. Tuy nhiên John không còn trẻ nữa, và đã được tìm kiếm một người học việc để mang về thương mại của mình. Hầu hết đã thất bại để tồn tại.

Đứa Con Thứ 7

Đứa Con Thứ 7

Hy vọng cuối cùng là con trai của một nông dân trẻ của tên Thomas Ward. Anh sẽ sống sót qua đào tạo để trở thành ma quỉ mà rất nhiều người khác không? Anh nên tin tưởng các cô gái với đôi giầy mũi nhọn? Làm thế nào Thomas có thể đứng một cơ hội chống lại Mẹ Malkin, phù thủy nguy hiểm nhất trong các quận?

Đứa Con Thứ 7

Đứa Con Thứ 7

Đứa Con Thứ 7

Bình Luận Phim

Loading...