Light/Dark
Đời Là Thế - The World Made Straight
Đời Là Thế - The World Made Straight

Đời Là Thế

The World Made Straight (2015)
Nội dung phim Đời Là Thế:

Đời Là Thế là câu chuyện trong một cộng đồng nông thôn Appalachian bị ám ảnh bởi những di sản của một vụ thảm sát nội chiến, một thanh niên nổi loạn cuộc đấu tranh để thoát khỏi sự bạo lực đó sẽ ràng buộc anh về quá khứ.

Đời Là Thế

Đời Là Thế

Đời Là Thế

Bình Luận Phim

Loading...