Light/Dark
Đội Đặc Nhiệm - SEAL Team
Đội Đặc Nhiệm - SEAL Team

Đội Đặc Nhiệm

SEAL Team (2017)
4 (5 Votes)
Nội dung phim Đội Đặc Nhiệm:

Đội Đặc Nhiệm, SEAL Team phim xoay quanh cuộc sống của Hải quân SEALs siêu cấp, lên kế hoạch và thực hiện các sứ mệnh nguy hiểm nhất mà quốc gia của họ có thể yêu cầu. Đơn vị tinh nhuệ nhất của Hải quân SEALs phải điều hướng cuộc sống chuyên nghiệp và cá nhân của họ khi họ đào tạo, lên kế hoạch và thực hiện các sứ mệnh nguy hiểm nhất mà quốc gia của chúng tôi có thể yêu cầu.

Bình Luận Phim

Loading...