Light/Dark
Đi Đến Cùng - All the Way
Đi Đến Cùng - All the Way

Đi Đến Cùng

All the Way (2016)
Nội dung phim Đi Đến Cùng:

Đi Đến Cùng, All the Way phim là câu chuyện vào những năm 1963. Tổng thống John F. Kennedy vừa bị ám sát và Phó Tổng thống Lyndon Johnson tại là Tổng thống. Một trong những hành động đầu tiên của ông là tái khẳng định ý định của chính phủ Mỹ thông qua Đạo Luật Dân Quyền. Đạo luật này được soạn thảo khi JFK là trong văn phòng và cung cấp cho nhân dân các dân tộc cùng các quyền, kể cả quyền biểu quyết, tiếp cận với giáo dục và tiếp cận các tiện ích công cộng. Tuy nhiên, ông phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ dự luật, đặc biệt là từ bên trong đảng của ông. Ông sẽ phải sử dụng tất cả ý chí chính trị của ông và xảo quyệt để có được nó thông qua.

Bình Luận Phim

Loading...