Light/Dark
Đêm Lặng Phần 2 - Dark Season 2
Đêm Lặng Phần 2 - Dark Season 2

Đêm Lặng Phần 2

Dark Season 2 (2019)
Nội dung phim Đêm Lặng Phần 2:

Đêm Lặng Phần 2 (Dark Season 2) : Sáu tháng sau khi mất tích, cớm thành lập 1 đội đặc nhiệm. Năm 2052, Jonas biết rằng hầu hết Winden đã chết trong 1 sự kiện tận thế. Clausen và Charlotte phỏng vấn Regina. The Stranger đưa Hannah đến 1987, trong đấy Claudia có 1 cuộc gặp gỡ không đáng sợ và Egon đến thăm 1 kẻ thù cũ.

Bình Luận Phim

Loading...