Light/Dark
Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty
Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty

Đại Đường Vinh Diệu

The Glory Of Tang Dynasty (2017)
Nội dung phim Đại Đường Vinh Diệu:

Đại Đường Vinh Diệu, The Glory Of Tang Dynasty dưới thời cai trị của võ tắc thiên có một người phụ nữ, thông minh và tốt bụng đó là Trầm Trân Châu. Người con gái Giang Nam với tâm hồn lương thiện này luôn hết lòng giúp đỡ người xung quanh. Khi chiến tranh xảy ra, Trầm Trân Châu nguyện ở lại Trướng An Nam để đồng cam cộng khổ cùng dân chúng...

Bình Luận Phim

Loading...