Light/Dark
Cuộc Truy Đuổi Dưới Đáy Trùng Khơi - The Hunt For Red October
Cuộc Truy Đuổi Dưới Đáy Trùng Khơi - The Hunt For Red October

Cuộc Truy Đuổi Dưới Đáy Trùng Khơi

The Hunt For Red October (1990)
3 (1 Votes)
Nội dung phim Cuộc Truy Đuổi Dưới Đáy Trùng Khơi:

Cuộc Truy Đuổi Dưới Đáy Trùng Khơi,The Hunt For Red October một cuộc chiến vũ trang ở thế thế thứ 2 vào năm 1990. Liên Xô đã phát mình ra tàu ngầm hạt nhân mới với động cơ tiên tiến nhất, một hệ thống mở đường cho cuộc cách mạng công nghệ. Thế nhưng, đội trưởng tàu ngầm của Nga hướng tàu ngầm này đến hoa kỳ để gây chiến.Các nhà chức chách đã phát hiện việc này nên đã liên kết hoa kỳ để phá hủy con tàu này...

Bình Luận Phim

Loading...