Light/Dark
Cớm Siêu Quậy 2 - Bad Boys 2
Cớm Siêu Quậy 2 - Bad Boys 2

Cớm Siêu Quậy 2

Bad Boys 2 (2003)
Nội dung phim Cớm Siêu Quậy 2:

Cớm Siêu Quậy 2 tiếp tục cuộc phiêu lưu của Mike Lowrey và Marcus Bennett đi lên một lực lượng đặc nhiệm điều tra các dòng chảy của thuốc lắc vào Miami. Tìm kiếm của họ dẫn đến một kingpin nguy hiểm, có kế hoạch để kiểm soát giao thông ma túy của thành phố đã gây ra nhiều cuộc chiến tranh ngầm. Trong khi đó, mọi thứ trở nên sexy giữa Mike và Syd, em gái của Marcus...

Cớm Siêu Quậy 2

Cớm Siêu Quậy 2

Cớm Siêu Quậy 2

Bình Luận Phim

Loading...