Light/Dark
Chuyến Tàu Tình Yêu - One Boat One World
Chuyến Tàu Tình Yêu - One Boat One World

Chuyến Tàu Tình Yêu

One Boat One World (2020)
Nội dung phim Chuyến Tàu Tình Yêu:

Một chuyến tàu siêu cấp chứa hơn 6000 du khách cùng nhân việc công tác như một địa cầu nhỏ biết di chuyển và một xã hội thu nhỏ, du khách muôn hình vạn trạng, vui buồn hợp tan, người trẻ tuổi phấn đấu vì tình yêu đều được phơi bày đặc sắc trong hành trình này.

Tags:

Bình Luận Phim

Loading...