Light/Dark
Chàng Will Tốt Bụng - Good Will Hunting
Chàng Will Tốt Bụng - Good Will Hunting

Chàng Will Tốt Bụng

Good Will Hunting (1997)
Nội dung phim Chàng Will Tốt Bụng:

Phim Chàng Will Tốt Bụng Một câu chuyện cảm động của một người đàn ông trẻ bướng bỉnh những người đấu tranh để tìm danh tính của mình, sống trong một thế giới nơi anh có thể giải quyết bất kỳ vấn đề, ngoại trừ pha sâu trong bản thân mình, cho đến một ngày anh gặp người bạn tâm giao của mình mở tâm trí của mình và trái tim anh. Phim Chàng Will Tốt Bụng Các câu hỏi về mối quan hệ, và cuộc sống quyết định sự nghiệp can đảm để rủi ro và khắc phục nền của bạn bất cứ điều gì, tất cả là một phần của cuộc sống thực. Phim Chàng Will Tốt Bụng Đây không phải là nghĩa vụ phải được về thiên tài hay một số rác trắng như người khác- đó là về cuộc sống, tình yêu và sự can đảm-can đảm để ante lên và cố gắng một lần nữa, không có vấn đề bao nhiêu lần gõ chúng tôi xung quanh.

Chàng Will Tốt Bụng

Cảnh Trong Phim Chàng Will Tốt Bụng - Ảnh 1

Chàng Will Tốt Bụng

Cảnh Trong Phim Chàng Will Tốt Bụng - Ảnh 2

Chàng Will Tốt Bụng

Cảnh Trong Phim Chàng Will Tốt Bụng - Ảnh 3

Chàng Will Tốt Bụng

Cảnh Trong Phim Chàng Will Tốt Bụng - Ảnh 4

Chàng Will Tốt Bụng

Cảnh Trong Phim Chàng Will Tốt Bụng - Ảnh 5

Bình Luận Phim

Loading...