Light/Dark
Căn Hộ Penthouse - Penthouse North
Căn Hộ Penthouse - Penthouse North

Căn Hộ Penthouse

Penthouse North (2013)
Nội dung phim Căn Hộ Penthouse:

Một phóng viên ảnh ẩn dật sống lặng lẽ trong một căn hộ penthouse New York, cho đến khi một tên tội phạm tàn bạo tìm kiếm một tài sản ẩn bước vào cuộc đời cô.

Bình Luận Phim

Loading...