Light/Dark
Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron - The Avengers: Age Of Ultron
Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron - The Avengers: Age Of Ultron

Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron

The Avengers: Age Of Ultron (2015)
Nội dung phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron:

Không như Loki của phần một phải đi mượn sức mạnh của chủng tộc Chitauri để xâm chiếm trái đất, trong phần hai, bản thân Ultron đã có một sức mạnh vô biên. Ultron là một rô bốt do tiến sĩ hóa sinh Hank Pym chế tạo với mục đích tạo ra một rô bốt thông minh có những tính năng siêu việt thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Vì Ultron quá thông minh nên đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của tiến sĩ Hank Pym với những tham vọng thống trị và hủy diệt nhân loại, trở thành kẻ thù nguy hiểm của biệt đội siêu anh hùng.

Bình Luận Phim

Loading...