Light/Dark
Biệt Đội Runaways Phần 3 - Marvel's Runaways Season 3
Biệt Đội Runaways Phần 3 - Marvel's Runaways Season 3

Biệt Đội Runaways Phần 3

Marvel's Runaways Season 3 (2020)
Nội dung phim Biệt Đội Runaways Phần 3:

Với việc nhóm bị tách ra và Jonah và gia đình của anh ta trên chiến tuyến, Runaways phải tập hợp lại. Runaways trở nên nghi ngờ lẫn nhau với một kẻ phản bội trong số họ. Catherine chịu trách nhiệm về quá khứ của mình. Leslie tìm cách giúp bảo vệ đứa trẻ đang phát triển bên trong cô.

Bình Luận Phim

Loading...