Light/Dark
Bạn Tốt - Best Friend
Bạn Tốt - Best Friend

Bạn Tốt

Best Friend (2021)
0 (0 Votes)
Nội dung phim Bạn Tốt:

Một nhà lãnh đạo của đảng đối lập vào những năm 1980, Hàn Quốc đấu tranh để vượt qua chính phủ, người mà ông không hề biết, đã đặt một đội giám sát ở ngôi nhà bên cạnh. Dựa trên cuộc đời của Kim Dae-jung, Tổng thống thứ 8 của Hàn Quốc...

Tags:

Bình Luận Phim

Loading...