Light/Dark
100 Tù Binh Phần 3 - The 100 Season 3
100 Tù Binh Phần 3 - The 100 Season 3

100 Tù Binh Phần 3

The 100 Season 3 (2016)
3.8 (6 Votes)
Nội dung phim 100 Tù Binh Phần 3:

Bộ phim truyền hình nói về hậu tận thế khi mà trái đất bị thảm họa hạt nhân, nhân loại gần như bị diệt vong hoàn toàn chỉ còn duy nhất một người sống sót, Ở một hành tinh khác có một trăm người phạm tội trẻ, họ đưa xuống trái đất nơi mà họ coi đó không còn sự sống, Chính nơi đó gần một trăm năm trước cũng đã xảy ra một thảm họa hạt nhân tương tự. Khi đến trái đất để tồn tại, những người trẻ tuổi sẽ phải vượt qua nhiều bất đồng trong nhóm và bắt đầu hình thành trật tự mới xây dựng lại cuộc sống từ đầu trên trái đất ...Liệu những người trẻ tuổi từ một hành tinh khác khi đổ bộ xuống mặt đất nơi mà họ coi đó không còn sự sống sẽ làm được những gì ở nơi này.

Danh sách các phần khác:

100 Tù Binh Phần 1

100 Tù Binh Phần 2

100 Tù Binh Phần 6

the 100 season 3, 100 tù binh phần 3

Bình Luận Phim

Loading...